Nazar Duası

Nazar Duası

Nazar değmesinden sakınan kişilerin aşağıdaki dualara devam etmesi gerekir:

  • ‘’Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm.’’(6)
  • ‘’Euzü bi kelimatillahi’t tammati ve gadabihi ve igabihi ve şerri bi ibadihi ve min hemezatihi’ş şeyatıyni ve en yehdurun.’’(7)
  • Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu’z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn.”(8)

Nazardan Korunmak İçin Neler Yapılmalı?

Nazar değmesine karşı kişilerin art niyetli kişilere karşı savunmasız olmaması gerekir. Bunun içinde bol bol dua etmesi ve korunması gerekir. Nazardan korunmak için aşağıdakilerde yapılabilir:

  • Ayetel Kürsi, Fatiha süresi, İhlas suresi , Felak suresi, Nas ve Kafirun sureleri nazar değen kişiye 7’şer defa okunup üflenmelidir. Ayrıca güne başlarken ve ya insan içerisine çıkarken Ayetel Kürsi ile Fatiha suresini okumak büyük koruma sağlayacaktır.
  • Kalem Suresi 51 ve 52. ayetlerin okunması da nazardan korunmayı sağlayacaktır.
  • Felak suresi ve Nas Sureleri her gün okunmalı ve nazar isabet eden kişi okuyamıyorsa çevresindeki kişiler okuyup üflemelidir. Etkili olmazsa tuzun üzerine okunup suya karıştırıp içilebilir.
  • Peygamberimiz nazar değmesine karşı ‘’ Allahümme barik fihi ve la tedarruhü’’ duasını okurdu bu duayı okumak da faydalı olacaktır.
  • Nazar değdirdiğini bilen kimse gördüğü ve beğendiği şeylere karşı mutlaka ‘’Maşallah’’, ‘’Barekallah’’, ‘’Sübhanellah’’ gibi dualar etmelidir. Sadece nazarı değen kişiler değil herkesin bu duaları etmesi nazarı ortadan kaldıracaktır.
  • ‘’Bismillâhillezî lâ yedurru me’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semî’ul alîm’’duasını sabah okuyan akşama kadar akşam okuyan ise sabaha kadar korunur. Hiçbir bela, afet ve nazar o kişiye isabet etmez.

 

(6)Tevbe, 129

(7)Tirmizi, Elbani

(8)Kalem 51,52

Yorumlar

Bir cevap yazın