Kategori: nazardan nasıl korunulur

Nazar Duası

Nazar değmesinden sakınan kişilerin aşağıdaki dualara devam etmesi gerekir: ‘’Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm.’’(6) ‘’Euzü bi kelimatillahi’t tammati ve gadabihi ve igabihi ve şerri bi ibadihi ve min hemezatihi’ş şeyatıyni ve en yehdurun.’’(7) Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu’z-zikre